کلیدواژه‌ها = فعل سبک
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحول و بسامد فعل‌ سبکِ «داشتن، دیدن، آمدن، آوردن و گرفتن»از سال 1220 تا 1320 هجری شمسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

10.22108/jrl.2020.120716.1435

بهادر ظفرآبادی؛ جلال رحیمیان


2. فعل مرکب، سبک یا سنگین؟

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-36

10.22108/jrl.2017.21445

اکرم خوشدونی فراهانی