کلیدواژه‌ها = زمان ارزشگذاری مشخصۀ حالت
تعداد مقالات: 1
1. ساخت بیش‌ارتقاء در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

10.22108/jrl.2017.21686

رضوان متولیان