موضوعات = آواشناسی
تعداد مقالات: 4
1. آیا پردازش ادراکی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی منجر به درج واکه خیالی می-شود؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22108/jrl.2020.120165.1425

جانانه شالپوش؛ وحید صادقی


4. مقایسۀ پدیدۀ مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/jrl.2017.101039.1008

الهام اخلاقی؛ شهلا شریفی؛ علی ایزانلو