معرفی الگوی مراتب نمایه ای سیلورستاین و تحلیل مکالمه هایی از زبان لری و لکی بر اساس آن

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقاله حاضر ضمن معرفی الگوی نشانه شناختی فرهنگی سیلورستاین تحت عنوان جامعه شناسی مراتب نمایه ای، با استفاده از الگوی مذکور به تحلیل نمونه هایی از تعامل زبانمندان لری و لکی می پرازد. در چارچوب سیلورستاین از طریق اشارتگری نشانه شناختی می توان مفاهیم فرهنگی موجود در واژه ها، حرکات بدنی و رفتار مشارکین ارتباطی را کشف کرد. این مفاهیم که در مکالمات روزمره نمایه شده اند، دارای مراتب نمایه‌ای خاصی هستند که از طریق بوطیقای آئینی می‌توان به آنها دست یافت. در این تحلیل، لازم است "طبقه اجتماعی"، سوابق شرکت کنندگان و طبقه بندیهای فرهنگی را آشکار کرد. با استفاده از ابزار نشانه شناختی، مفاهیم فرهنگی موجود در این مکالمات را استخراج می کنیم. نظم خاص موجود برای پیشبرد این مکالمات مرهون توازن بوطیقایی است. در نهایت نشان می‌دهیم که رابطه بین بافت کلان و بافت خرد از اهمیت خاصی برخوردار است و از قطع روابط این دو – متنی سازی – برای کنار گذاشتن شرکت کنندگان ناخوانده از مکالمات استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Silverstein’s Model of Indexical Orders and Its Application to the Analysis of Some Lori-Laki Conversations

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamzeh Mousavi
  • Muhammad Amouzadeh
University of Isfahan
چکیده [English]

This study attempts to study some Lori-Laki conversations based on silverstein’s framework in terms of cultural concepts and indexical orders. To this end, we apply his model as a kind of analytical tool to describe and analyse a number of interactions occurred among Lori and Laki speakers. Silverstein’s framework asserts that cultural concepts are indexed in participants’ lexicons, gestures and behaviours and are attainable by tools proposed in semiotic pragmatism. Indexical orders are likely to be obtained, and conversational orders are discernable by means of the application of poetic rituals upon the conversational discourse. Analysing conversations, it is possible to discover important factors such as “kind” of a person, participants’ biography and cultural –onomics. In this paper, we try to discover cultural concepts indexed in conversations of Lori and Laki’s speakers conversed in banquet rituals during Norouz. Some concepts like bala, belenga (up) and har, hwar (down) have been determined. The concept of poetic rituals employed as a tool to show that conversation are harmonious. Last but not least, the importance of the relation between micro-context and Macro-context have been confirmed through a conversation in which participants try to keep information away from an intruder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Concepts
  • Micro-Contexts
  • Micro
  • Contexts
  • “Kinds” of People
  • Indexicality
  • entextualization