نویسنده = عموزاده، محمد
تعداد مقالات: 2
1. معرفی الگوی مراتب نمایه ای سیلورستاین و تحلیل مکالمه هایی از زبان لری و لکی بر اساس آن

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 96-77

سید حمزه موسوی؛ محمد عمو زاده


2. بررسی مفهوم ذهنیت در افعال وجهی در زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-20

محمود نقی‌زاده؛ منوچهر توانگر؛ محمد عموزاده