نویسنده = رضایی، حدائق
تعداد مقالات: 2
1. حرکت خیالی در زبان فارسی: برخی ویژگی‌ها و محدودیّت‌ها

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-52

10.22108/jrl.2017.102702.1038

حدائق رضائی؛ معصومه دیانتی