نویسنده = نغزگوی کهن، مهرداد
تعداد مقالات: 2
1. طرح‌واره‌های مالکیت در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-48

10.22108/jrl.2018.111303.1218

مهرداد نغزگوی کهن؛ ساسان ملکی


2. از بین رفتن بعضی امکانات تصریفی فعلی در زبان فارسی جدید و پیامدهای آن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 97-114

مهرداد نغزگوی کهن؛ زهرا حکیم‌آرا