نویسنده = ابن‌الرسول، سیدمحمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی واژه آمین در دو زبان عربی و عبری

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-44

امیرصالح معصومی؛ سیدمحمدرضا ابن‌الرسول