نویسنده = افشار، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. ساختار سه لایه‌ای گروه تعریف در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-110

10.22108/jrl.2017.21263

طاهره افشار