نویسنده = علیزاده صحرایی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقشی خروج بند موصولی در زبان فارسی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-40

محمد راسخ مهند؛ مجتبی علیزاده صحرایی؛ راحله ایزدی فر؛ مریم قیاسوند