نویسنده = قدیری، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. صفت تفضیلی در حوزه‏ی کسره‏ی اضافه

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 70-53

علی درزی؛ لیلا قدیری