نویسنده = ملکی، ساسان
تعداد مقالات: 1
1. طرح‌واره‌های مالکیت در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-48

10.22108/jrl.2018.111303.1218

مهرداد نغزگوی کهن؛ ساسان ملکی