نویسنده = صدیق زاهدی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مورایی کشش جبرانی واکه در گویش کردی سورانی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 27-46

بتول علی‌نژاد؛ محمد صدیق زاهدی