نویسنده = حسینی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. ادب و قدرت: نشانگرهای زبانی مخالفت در جلسات دفاع از پایان‌نامه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 79-100

سید محمد حسینی