موضوعات = زبان شناسی اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. چندزبانگی در چشم‌انداز زبانی ارومیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-36

10.22108/jrl.2017.21687

علی رضا قلی فامیان؛ محبوبه پژمان‌جم


2. استعارۀ دستوری به‌مثابۀ تنوع نحوی از منظر دستور نقشگرای نظام‌مند

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-102

10.22108/jrl.2017.21691

ابراهیم رضاپور؛ علی عربانی دانا