واج شناسی
1. تحلیل بهینگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد)

عباسعلی آهنگر؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.103993.1057

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی برخی فرایندهای واجی نظیر سخت‌کامی‌شدگی، سایشی‌شدگی، درج آغازه، غیردهانی‌شدگی، انسدادی‌شدگی و واک‌رفتگی پایانی در گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد) در چارچوب نظریۀ بهینگی (پرینس و اسمولنسکی، 1993 و 2004) است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام گردید. برای گردآوری داده‌ها از 10 گویشور بومی (5 مرد و 5 زن در رده‌های ...  بیشتر

2. تحلیل گفتمانی انشقاق جریان اصول گرا به خرده گفتمان های جبهه ی پایداری و جبهه ی متحد اصول گرایی در انتخابات 1390

علی ضامن خوشخونژاد؛ علی اصغر سلطانی؛ عباس علی آهنگر

دوره 6، شماره 10 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 16-1

چکیده
  گفتمان اصول گرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی 1390 خرده گفتمان‌های متعددی را در خود جای داد. جبهه متحد اصول گرایی و جبهه پایداری از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین خرده گفتمان‌های اصول گرا در انتخابات 1390 بوده‌اند. این تحقیق بر آن است تا بر اساس تلفیقی از نظریه گفتمان لاکلا و موف (2001) و تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به بررسی منازعات معنایی این ...  بیشتر