1. بررسی جایگاه مبتدا درفارسی برپایه برنامه کمینه‌گرا

علی درزی؛ راضیه مهدی بیرقدار

دوره 2، شماره 2 ، بهار و تابستان 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
    در این مقاله دو دیدگاه­ هگمن و گوئرون (1999) و کریمی (2005) در مورد انشقاق گروه متمم‌ساز (CP) و فرافکن‌های تحت تسلط آن را در ارتباط با جایگاه سازه مبتدا در زبان فارسی مورد بحث قرار می­­دهیم. درحالی‌که هر دو رویکرد قائل به وجود دو فرافکن بیشینه نقشی تأکید (FocP) و مبتدا (TopP) بین دو گروه متمم­ساز و گروه فعلی‌اند، اما از دو جهت نیز با ...  بیشتر