ساخت واژه
1. بررسی ضمایر واژه‌بستی در برخی گویش‌های فارسی خراسان‌های رضوی و جنوبی

شهلا شریفی؛ نرجس بانو صبوری

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2018.106637.1110

چکیده
  با توجه به تنوعات زبانی موجود در گویش­های خراسان در این مقاله به بررسی کارکرد ضمایر واژه­بستی در شماری از گویش­های فارسی خراسان­های رضوی و جنوبی پرداخته می­شود. ضمایر واژه­بستی از گذشته­های دور، یعنی از دوره باستان تاکنون در زبان فارسی به­کار می­رفته­اند، اما گذر زمان کارکردها و بسامد این ضمایر را هم در زبان فارسی ...  بیشتر

2. بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی

مریم طبیعی؛ شهلا شریفی؛ زهره قاری

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 65-76

چکیده
    زبان اشارۀ ایرانی، زبانی دیداری/فضایی است که با دارا بودن ساختار نحوی و معنایی خاصّ خود در جامعۀ ناشنوایان در سرتاسر ایران با تفاوت لهجه­های مختلف، رشد کرده است. وجود اشارات قراردادی در این زبان اثبات می­کند که زبانی حقیقی است و تنها مجموعه­ای از تصاویر در فضا نمی­باشد. انگیزۀ اصلی انجام پژوهش حاضر با بررسی نمود در زبان ...  بیشتر

3. ابزارهای انگیختگی در نشانه‌های زبان اشاره:بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره‌ی خانگی

علی ایزانلو؛ شهلا شریفی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 37-56

چکیده
  در خصوص رابطه­ی میان صورت و معنی نشانه­ها، بر اساس دیدگاه غالب و پذیرفته شده در محافل زبان­شناسی، این رابطه عموماً قراردادی و اختیاری است. در پژوهش حاضر، با استفاده از ابزارهای انگیختگی، نشانه­های یک زبان اشاره­ی خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. داده­های تحقیق در طول دو سال از طریق مصاحبه­ با فرد اشاره­گر گردآوری شده ...  بیشتر

4. بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده‌شناسی

شهلا شریفی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388، ، صفحه 47-62

چکیده
    در این مقاله در پی آنیم که پس از اشاره به دسته ‌ بندی انواع راهبردهای صرفی-نحویِ ملکی ‌ سازی در زبان ‌ های دنیا که حاصل مطالعات رده ‌ شناختی هستند و تعیین متغیرهای دستوری که در این دسته ‌ بندی مد نظر قرار گرفته‌اند، راهبردهای ملکی ‌ سازی در زبان فارسی امروز را بررسی کنیم و بر اساس متغیرهای دستوری فوق‌الذکر این راهبردها را تحلیل ...  بیشتر