نویسنده = علی درزی
مقوله‌گردانی و نظام شمار در زبان فارسی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 137-158

10.22108/jrl.2023.137123.1741

امیرمحمد شیرزاد؛ علی درزی


جملات شرطی رویدادی در زبان فارسی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 31-48

رویا کبیری؛ علی درزی


جایگاه ساختاری «چرا» در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، بهمن 1393، صفحه 89-105

محبوبه نادری؛ علی درزی


صفت تفضیلی در حوزه‏ی کسره‏ی اضافه

دوره 5، شماره 9، آذر 1392، صفحه 70-53

علی درزی؛ لیلا قدیری


پوچ‌واژه در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، آذر 1389، صفحه 57-73

علی درزی؛ شجاع تفکر رضایی


بررسی جایگاه مبتدا درفارسی برپایه برنامه کمینه‌گرا

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 1-18

علی درزی؛ راضیه مهدی بیرقدار