1. استخراج خودکار معادل‎های واژگانی از پیکره‎های دو زبانه موازی

طیبه موسوی میانگاه؛ مهشید شکیبا

دوره 7، شماره 2 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 1-14

چکیده
   امروزه به مدد ظهور انواع فناوری‌های رایانه‌ای، پیکره‌های زبانی نقش بسیار مهمی در حل انواع مختلف مسائل زبانشناختی ایفا می‎کنند. پیکره‌های دو زبانه موازی در سطح جمله و در سطح واژه می‎توانند برای بازیابی واحدهای تک‌واژه‌ای و یا حتی چند واژه‎ای براحتی مورد‌ استفاده قرار‎گیرند که این امر کاربردهای مفیدی در حوزه‎های مختلف ...  بیشتر