نحو
1. ساخت الحاقی: توصیف و پیامدهای نظری

یادگار کریمی؛ الهه نجفی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 99-120

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.86362.0

چکیده
  از منظر توصیفی، فرایند الحاق به فرایندی نحوی- ساختواژی اطلاق می­شود که در آن یک حرف اضافه با پیوستن به فعل موضوع جدیدی را به ساختار موضوعی فعل اضافه می‌کند و یا اینکه یک موضوع غیرمستقیم را به موضوع مستقیم فعل بدل می­کند.  موضوع الحاقی غالباً دارای یکی از نقش‌های معنایی بهره‌ور، ابزار، مکان و یا جهت می­باشد. در پژوهش‌های زبانشناسی ...  بیشتر