نحو
1. میزان وابستگی نحوی و معنایی بندهای متممی در زبان فارسی

الهام ایزدی؛ محمد راسخ‌مهند

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 17-42

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.103115.1046

چکیده
  وابستگی از مهم‌ترین روابط بین عناصر نحوی است. در وابسته‌سازی، واحدی به واحد دیگری وابسته می‌شود. یکی از انواع ساخت‌های وابسته، بند متممی است. در این پژوهش به بررسی میزان وابستگی نحوی و معنایی بندهای متممی زبان فارسی می‌پردازیم. افعال متممی فارسی را براساس عوامل معنایی ازجمله احتمال انجام فعل بند اصلی، هم‌ارجاعی و هم‌زمانی بین ...  بیشتر

2. تبیین نقشی خروج بند موصولی در زبان فارسی

محمد راسخ مهند؛ مجتبی علیزاده صحرایی؛ راحله ایزدی فر؛ مریم قیاسوند

دوره 4، شماره 6 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 21-40

چکیده
  در پدیده خروج بند موصولی، این بند از مجاورت هسته خارج می‌شود و به جایگاهی در انتهای جمله حرکت می‌کند و موجب به وجود آمدن ساخت ناپیوسته می‌شود. در این مقاله سعی در پاسخ به این پرسش داریم که دلیل خروج بند موصولی در زبان فارسی چیست. از آن‌جا که خروج و عدم خروج بند موصولی معمولاً به جملاتی دستوری می‌انجامد، نمی‌توان دلایل نحوی را در این ...  بیشتر

3. واژه‌بست‌های فارسی در کنار فعل

محمد راسخ مهند

دوره 2، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 75-85

چکیده
    واژه­ بست­های ضمیری فارسی در جایگاه­های متفاوتی ظاهر می­شوند. در این مقاله به بررسی نقش آنها در کنار فعل پرداخته­ایم و نشان داده می شود که آنها در کنار فعل دو نقش متفاوت دارند. واژه­بست­های فارسی در برخی ساخت­ها، که به افعال مرکب پی­بستی مشهورند، مانند خوابم می­آید، ماتش برد و نظایر آن،که حضور اجباری دارند، به ...  بیشتر

4. نگاهی رده‌شناختی به پی‌بست‌های ضمیری در زبان تاتی

محمد راسخ مهند

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388، ، صفحه 1-10

چکیده
    در این مقاله توزیع و نقش‌های مختلف پی‌بست‌های ضمیری در زبان تاتی، از ایرانی نو شمال غربی، بررسی شده است. ابتدا به صورت گذرا به سیر تاریخی این پی‌بست‌ها در فارسی باستان و فارسی میانه اشاره و نقش آنها در تاتی جنوبی بررسی شده است. جایگاه پی‌بست‌های ضمیری در فارسی باستان و میانه تا حدودی ثابت بوده است و آنها در جایگاه واکرناگل ظاهر ...  بیشتر