1. بررسی ترمیم‌های گفتاری در زبان فارسی

رضا مقدم‌کیا؛ پانته‌آ حیدرپور

دوره 3، شماره 4 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 101-114

چکیده
    ترمیم، یکی از پدیده‌های رایج در مکالمات روزمره همه زبان‌ها و از جمله زبان فارسی است. ترمیم جایگزینی است برای گفتار تولید شده قبلی که گوینده یا فرد دیگری در گفتگو بیان می­کند. مطالعه ترمیم، بخشی از حوزه مکالمه کاوی است که گفتگو‌های روزمره را در قالب داده­های صوتی و تصویری مطالعه می­کند. پژوهش حاضر به دنبال مشخص کردن انواع ...  بیشتر