کلیدواژه‌ها = زایایی
تناظر یا تقابل ساختی مصدرهای مرکب و همتای فاقد همکرد؟ تبیینی در چارچوب صرف توزیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22108/jrl.2024.140953.1838

کلاریس سرکیسیان؛ فاطمه بهرامی؛ مزدک انوشه


بررسی پیکره‌بنیاد زایایی وندهای اشتقاقی زبان فارسی

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 219-240

10.22108/jrl.2021.128330.1570

پروانه کهن زاد؛ محمدهادی فلاحی؛ بهاره پهلوان زاده