کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
راهبردهای خودترمیمی خودآغازی در خلاصه‌گویی داستان در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22108/jrl.2024.140510.1830

فاطمه وزیری نسب؛ مژگان هوشمند


الگوهای شرط در فارسی بر پایه‌ی صورت‌های فعلی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 185-208

10.22108/jrl.2024.140497.1829

معصومه کرمانی؛ فرهاد ساسانی


ردۀ ریتمی زبان فارسی: رویکردی واج‌شناختی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-100

10.22108/jrl.2023.138119.1762

انیس معصومی؛ گلناز مدرسی قوامی


سازه‌های محذوف در جملات دارای فعل مرکب زبان فارسی: رویکردی فازبنیاد

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 181-198

10.22108/jrl.2023.138335.1780

راضیه مهدی بیرقدار؛ الهه واثق؛ مزدک انوشه؛ آرزو نجفیان


توزیع الگوهای وزن مورایی در انواع واژه‌های سه‌هجایی: نظریۀ مورایی

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 173-198

10.22108/jrl.2023.136664.1712

حکیمه فنودی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ حیات عامری


پیکرۀ ساخت‌های فعل سبک زبان فارسی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 173-198

10.22108/jrl.2023.135758.1685

مهدیه اسحاقی؛ غلامحسین کریمی‌دوستان


تحلیل بهینگی تغییرات آوایی قیاسی در فعل‌های زبان فارسی

دوره 13، شماره 2، دی 1400، صفحه 165-188

10.22108/jrl.2022.133961.1662

فهیمه خداوردی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ مجتبی منشی‌زاده


نمود پیش‌نگر و نوع عمل در زبان فارسی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 113-132

10.22108/jrl.2021.130216.1595

والی رضایی؛ ژاله مکارمی


بررسی انضمام در فارسی بر اساس صرف توزیعی

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 1-26

10.22108/jrl.2020.117723.1368

گلاره نظری؛ جلال رحیمیان؛ مهرزاد منصوری


تعامل افعال ایستا و نمودهای دستوری در زبان فارسی؛ رویکردی نقش‌گرا

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 73-96

10.22108/jrl.2021.127072.1551

ژاله مکارمی؛ شجاع تفکری رضایی؛ والی رضایی


ماهیت زمان حال در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 65-80

10.22108/jrl.2019.114753.1294

مطهره سامری؛ غلامحسین کریمی دوستان


معنی‌شناسی و کاربردشناسی حال کامل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-32

10.22108/jrl.2018.112681.1250

رحمان ویسی حصار؛ بابک شریف


بررسی اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه‌های سه‌هجایی با هجای آغازین CVCC در زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 61-82

10.22108/jrl.2018.104217.1062

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ روح الله یعقوبی؛ علی مالمیر


ساخت اضافۀ ملکی در زبان فارسی: تحلیلی از منظر دستور ساخت

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 83-98

10.22108/jrl.2018.100437.0

حسین رضویان؛ سحر بهرامی خورشید؛ صدیقه کاوسی تاجکوه


ساخت بیش‌ارتقاء در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-20

10.22108/jrl.2017.21686

رضوان متولیان