موضوعات = ساخت واژه
بررسی پیکره‌بنیاد زایایی وندهای اشتقاقی زبان فارسی

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 219-240

10.22108/jrl.2021.128330.1570

پروانه کهن زاد؛ محمدهادی فلاحی؛ بهاره پهلوان زاده


سبک‌سازی نظام‌مند فعل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 157-186

10.22108/jrl.2019.117641.1360

غلامحسین کریمی‌دوستان؛ مهدیه اسحاقی