روان شناسی زبان
1. هماهنگی شیوه تولید در کودکان فارسی زبان با رشد واجی عادی و با اختلال

فروغ شوشتری‌زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2020.120971.1443

چکیده
  تاکنون مطالعه‌ای بر فرایند هماهنگی در شیوه تولید کودکان فارسی‌زبان، چه کودکان عادی و چه کودکان مبتلا به اختلال واجی غیر‌عضوی . انجام‌نشده‌است، از‌اینرو مطالعه حاضر، هماهنگی شیوه تولید را در ایندو گروه از کودکان که زبان فارسی را به عنوان زبان اول یاد‌ می‌گرفتند، بررسی‌نمود .برای دستیابی به این منظور، الگوهای هماهنگی شیوه تولید ...  بیشتر

روان شناسی زبان
2. بررسی و مقایسه مؤلفه‌های زبانی کودکان 7 تا 12 سالۀ فلج مغزی با کودکان سالم با تمرکز برنقشه‌های توپوگرافیک الکتروآنسفالوگرافی کمّی

ساناز تاج الدینی؛ مهرزاد منصوری؛ محمد نامی؛ سیما فرپور؛ علیرضا خرمایی؛ امیرسعید مولودی؛ حمیدرضا فرپور

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2020.119495.1414

چکیده
   فلج مغزی یک اختلال حرکتی و وضعیتی است که در نتیجۀ یک ضایعه مغزی غیر پیش‌رونده ایجاد می‌شود و علائم آن به‌شکل آسیب‌های رشدی نمایان می‌شود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی الگوهای الکتروفیزیولوژیک برآمده از نوار مغزی کمّی حین انجام تکلیف زبانی و گفتاری و تحلیل مقایسه‌ای مؤلفه‌های کارکرد زبانی و الگوهای فضایی مشترک استخراج‌شده بین کودکان ...  بیشتر

روان شناسی زبان
3. شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان‌پریش ناروان فارسی‌زبان

موسی غنچه پور؛ عزت اله کلانتری خاندانی؛ محمد حسن فرخی برفه

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2019.112640.1247

چکیده
  در این مقاله نقش شفافیت معنایی در پردازش اسامی ساده و اسامی مرکبِ غیرفعلی متشکل از سازه‌های «اسم+ اسم» که پربسامدترین اسامی مرکب در زبان فارسی هستند، در دو بیمار زبان‌پریش بروکا و دو بیمار زبان‌پریش ترانس کرتیکال حرکتی از طریق آزمون‌های «نامیدن در مواجهه» و «تکرار»  مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقایسه عملکرد بیماران ...  بیشتر

روان شناسی زبان
4. بررسی انسجام در گفتمان روایتی کودکان طبیعی تک‌زبانۀ فارسی‌زبان

الهه کمری

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 49-68

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21689

چکیده
  در پژوهش حاضر، در چارچوب نظریۀ انسجام هلیدی و حسن (1976) میزان تسلط کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبان بر حروف ربط و ارجاع ضمیری به عنوان دو نوع از ابزارهای انسجامی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. به این منظور، 80 کودک در چهار ردۀ سنی 3، 5، 7 و 9 سال از 2 مهدکودک و 4 مدرسه ابتدایی در تهران انتخاب شدند و با یک گروه 20 نفره از آزمودنی‌های بزرگسال به عنوان ...  بیشتر