موضوعات = روان شناسی زبان
پوتامن و درک جملات زبان اول و دوم: شواهدی از تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 95-110

10.22108/jrl.2024.138007.1777

سیمین میکده؛ ورنر زومر؛ سیدامیرحسین بتولی


نفی در زبان اشاره ایرانی (گونه تهرانی)

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 91-112

10.22108/jrl.2023.136703.1719

لیلا فیاضی؛ شهلا رقیب دوست


اسم‌سازی و کاهش ادراک عاملیت در گفتمان: مطالعه‌ای تجربی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 107-128

10.22108/jrl.2022.135491.1680

رامین گلشائی؛ فاطمه سادات حسینی


بررسی و مقایسه مؤلفه‌های زبانی کودکان 7 تا 12 سالۀ فلج مغزی با کودکان سالم با تمرکز برنقشه‌های توپوگرافیک الکتروآنسفالوگرافی کمّی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 65-86

10.22108/jrl.2020.119495.1414

ساناز تاج الدینی؛ مهرزاد منصوری؛ محمد نامی؛ سیما فرپور؛ علیرضا خرمایی؛ امیرسعید مولودی؛ حمیدرضا فرپور


شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان‌پریش ناروان فارسی‌زبان

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 1-24

10.22108/jrl.2019.112640.1247

موسی غنچه پور؛ عزت اله کلانتری خاندانی؛ محمد حسن فرخی برفه