موضوعات = کاربردشناسی زبان و تحلیل گفتمان
راهبردهای خودترمیمی خودآغازی در خلاصه‌گویی داستان در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22108/jrl.2024.140510.1830

فاطمه وزیری نسب؛ مژگان هوشمند


موضع‌گیری و مشارکت‌جویی در نظریه‌های داوری در دادگاه خانواده : جستاری در گفتمان‌کاوی قضایی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-24

10.22108/jrl.2023.138333.1779

پریسا نجفی؛ فریده حق بین؛ فرج میر آزادی؛ سینا احمدوند


Diachronic study of information structure in Persian

دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 65-76

10.22108/jrl.2023.138248.1771

Marjan Ansari؛ Bahram Hadian؛ Vali Rezaei