موضوعات = زبانشناسی شناختی
مرکب‌های بهووریهی زبان فارسی: نقش‌آفرینی مجاز و استعاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22108/jrl.2024.140717.1835

معصومه دیانتی؛ رضا رضایی


The Persian Light Verb dādan ‘to give’: Causation and More

دوره 16، شماره 2، مهر 1403، صفحه 1-18

10.22108/jrl.2024.140019.1822

Reza Soltani؛ Mohammad Amouzadeh؛ Hadaegh Rezaei


تحلیل مسیرجهت‌یابی در حرکات خیالی فارسی در چارچوب معناشناسی شناختی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 69-86

10.22108/jrl.2022.132820.1641

مهسا نیک ابادی؛ احمدرضا لطفی؛ بهرام هادیان