واج شناسی
1. میزان تقابل واجی در زبان فارسی امروز

محمود بی‌جن خان؛ صدیقه روشن قنبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2020.123985.1496

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی نظام تقابل واجی زبان فارسی امروز در چارچوب مبانی نقش‌گرایی است. سوال اصلی تحقیق در این مقاله ناظر به میزان بهره‌برداری واج‌شناسی زبان فارسی از تقابل هر دو واج در واژه‌سازی است. داده‌های تحقیق شامل 41718 جفت کمینه است که از یک واژگان زایا به حجم 52858 مدخل با استفاده از یک برنامۀ رایانه‌ای استخراج شده‌اند. سپس میزان ...  بیشتر

واج شناسی
2. برطرف کردن التقای واکه‌ها در ترکی آذربایجانی

سید محمد رضی نژاد

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 61-72

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2018.109523.1172

چکیده
  این مقاله به بررسی راهکارهای واجی زبان ترکی آذربایجانی برای برطرف کردن التقای واکه­ها می­پردازد. از آنجا که زبان ترکی، جزء زبان­های پیوندی محسوب می­شود، در این زبان­ها، افزودن وندها به دنبال هم امری طبیعی است؛ بنابراین در حین افزودن وندهای مختلف به ستاک و همچنین افزودن پسوند­ها به دنبال هم و ایجاد واژه­های مرکب، ممکن ...  بیشتر

واج شناسی
3. بررسی اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه‌های سه‌هجایی با هجای آغازین CVCC در زبان فارسی

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ روح الله یعقوبی؛ علی مالمیر

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 61-82

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2018.104217.1062

چکیده
  در پژوهش حاضر، میزان رعایت اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه‌های سه‌هجایی بررسی شده است. بدین منظور، لغات دو فرهنگ لغت مهشید مشیری و نیز دورۀ دوجلدی معین بررسی شد و در بین حدود صد هزار واژۀ بررسی‌شده، فقط 269 واژۀ سه‌هجایی با هجای آغازین cvcc پیدا شد. سپس توالی واکه‌ها و توالی همخوان‌ها، استخراج و با استفاده از مقیاس رسایی ...  بیشتر

واج شناسی
4. تحلیل بهینگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد)

عباسعلی آهنگر؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.103993.1057

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی برخی فرایندهای واجی نظیر سخت‌کامی‌شدگی، سایشی‌شدگی، درج آغازه، غیردهانی‌شدگی، انسدادی‌شدگی و واک‌رفتگی پایانی در گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد) در چارچوب نظریۀ بهینگی (پرینس و اسمولنسکی، 1993 و 2004) است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام گردید. برای گردآوری داده‌ها از 10 گویشور بومی (5 مرد و 5 زن در رده‌های ...  بیشتر

واج شناسی
5. بررسی ویژگی‌های عبارت‌های‌ زبان‌گیر و تحلیل ساختار آنها در زبان فارسی

بشیر جم

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 59-76

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.100445

چکیده
  عبارت‌ زبان‌گیر[1] عبارتی است که شرایط رخداد لغزش‌ زبانی در آن به صورت عمدی ایجاد شده باشد. کاربرد عبارت‌ زبان‌گیر بدین صورت است که از کسی خواسته می‌شود که آن را چند بار بی‌درنگ و پشت سر هم بازگو کند. هدف از طرح عبارت‌های‌ زبان‌گیر دشوار کردن بازگو کردنشان به هدف بازی و سرگرمی و ایجاد جملات خنده‌آور ناشی از تلفظ یا تولید اشتباه ...  بیشتر