موضوعات = ساخت واژه
تعداد مقالات: 5
2. سبک‌سازی نظام‌مند فعل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-186

10.22108/jrl.2019.117641.1360

غلامحسین کریمی‌دوستان؛ مهدیه اسحاقی


3. تنوعات معنایی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «یاب» در زبان فارسی: رویکرد صرف ساختی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-102

10.22108/jrl.2018.109178.1157

ذلیخا عظیم دخت؛ عادل رفیعی؛ حدائق رضائی