راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان

  نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی مقالات علمی  در حوز ه‌های زبان‌شناسی مانند: نحو، معناشناسی، آواشناسی و واج‌شناسی، ساخت‌واژه، و کاربردشناسی زبان ، مقالات مروری و نقد کتاب مقاله می‌پذیرد.

    نشریه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

  لطفا در نگارش مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

  1- مقالات فقط به صورت الکترونیک و از طریق نشانی http://jrl.ui.ac.ir پذیرفته می‌شود.

  2- مقالات ارسالی نباید به نشریه دیگری ارسال شده باشد.

  3- عرف مقاله نویسی رعایت شود. مقاله باید شامل چکیده، مقدمه (شامل تعریف موضوع، مطرح کردن فرضیه‌ها یا سوالات، روش جمع‌آوری داده‌ها ) بدنه مقاله( بحث و بررسی) و سپس نتیجه‌گیری و فهرست منابع و ضمایم آورده شود.

  4- چکیده گسترده  بین 800 تا 1400کلمه  همراه با 5 تا 7 کلید واژه به دو زبان فارسی و انگلیسی بعد از پذیرش اولیه الزامی است. بخش بندی چکیده گسترده به صورت ذیل می باشد.

Abstract

Keywords

Introduction

Materials and Methods

Discussion of Results and Conclusions

  5- تعداد کلمات مقاله می‌تواند بین 6000 تا 8000 کلمه باشد .

  6-    هنگام ارسال مقاله لازم است فایل های زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند:

6-1- فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

6-2- فایل اصل مقاله (به صورت ورد  و  پی دی اف) : اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشند .

6-3- فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

6-4 - فایل واگذاری انتشار مقاله (کپی رایت):  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

7-  فرم تعهد نویسندگان به صورت پرسش ‏های چک لیست در سامانه تهیه شده است. لطفا پرسش ‏ها را به دقت مطالعه و نسبت به تکمیل فرم دقت لازم بعمل آید.

    8- منابع لاتین درون متنی در متن باید به صورت لاتین در متن نوشته شود.

  9- معادل لاتین اصطلاحات در پاورقی و با حروف کوچک نوشته شود.

  نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

  10- نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی شیوه‌نامه (APA) (American Psychological Association) را به عنوان روش ارجاع‌دهی و کتابنامه‌نویسی اتخاذ کرده است.

  11- نحوه ارجاع دهی در داخل متن به‌صورت زیر انجام شود:

  - نام خانوادگی نویسنده، ویرگول سال انتشار در داخل پرانتز مانند (دبیرمقدم، 1389) می‌آید.

  - اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت "و همکاران" استفاده می‌شود، مانند: (دبیر مقدم و دیگران، 1389).

  - در صورتیکه به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول از هم جدا می‌شوند، مانند: (دبیرمقدم، 1389؛ حق‌شناس، 1378؛ توسلی و دیگران، 1392).

  - اگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده می‌شود، بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار، سال‌های دیگر با نقطه ویرگول از هم متمایز می‌شوند، مانند: (چامسکی، 1967؛ 1978؛ 1988).

  -  برای ذکر شماره صفحه نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم از کتاب  و مقاله بدین شکل انجام می‌گیرد: (چامسکی، 1977: 35) در ضمن اگر به یک منبع چند بار ارجاع داده می‌شود، لازم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت "همان" استفاده نشود.

  10 - درکتابنامه نویسی به نکات زیر توجه فرمایید:

  - بعد از ذکر نام خانوادگی نویسنده از ویرگول استفاده می‌شود و سپس نام کوچک نویسنده به صورت کامل برای نویسندگان مقالات فارسی و با حرف اول نام کوچک نویسندگان مقالات لاتین آورده می‌شود. بعد از آن سال انتشار که در داخل پرانتز قرار می‌گیرد و بعد از آن دوباره نقطه می‌آید. سپس عنوان کامل کتاب، محل نشر و ناشر ذکر می‌شود. عنوان کتاب و یا عنوان مجله همیشه با فونت ایتلیک نوشته می‌شود.

  - در صورت طولانی بودن مشخصات اثر که طول آن به دو سطر و یا بیشتر بیانجامد، تورفتگی سطرهای بعدی الزامی است.

  - اگر کتابی نسخه اصلاح شده با ویراست دوم و بعدی داشته باشد شماره ویراست آن قبل از محل نشر ذکر می‌گردد.

  - برای نوشتن مقاله در قسمت کتابنامه مانند کتاب عمل می‌شود با این تفاوت که بعد از نام مقاله نام مجله یا نشریه با فونت ایتلیک نوشته می‌شود. سپس شماره مجلد و در پی آن شماره صفحات مقاله ذکر می‌شود.

  12- در ارائه نقل و قول مستقیم و یا برداشت/ ترجمه نویسنده از یک مطلب به نکات زیر توجه فرمایید:

  - اگر نقل قول مستقیم و کوتاه (کمتر از سه سطر) باشد، در داخل دو گیومه "..." قرار داده شود. علاوه بر سال انتشار، لازم است شماره صفحه کتاب (نه مقاله) نیز در داخل متن ذکر گردد.

  - اگر طول نقل قول بیش از دو و یا سه سطر باشد با تورفتگی از دو سمت و با فونت 10 و بدون علامت دوگیومه نوشته شود.

  - برای ذکر تعبیر و یا ترجمه نویسنده از یک منبع به‌جای دو گیومه "..." از تک گیومه ' ... ' استفاده ‌شود.

  - در نوشتن مشخصات پایان‌نامه عنوان پایان نامه ایتالیک نمی‌شود.

  - در نوشتن مشخصات طرح پژوهشی عنوان آن ایتالیک نمی‌شود .

13- کلیه منابع فارسی طبق چکیده لاتین فصلنامه مربوطه باید به صورت انگلیسی آورده شود و دقت نمایید منابع نباید ترجمه شود، بلکه بر اساس اطلاعات لاتین کتاب یا نشریه منبع نوشته شود.

14- منابع فارسی که به انگلیسی برگردان شدند آخرشان کلمه inpersian قرار گیرد و بادیگر منابع لاتین در هم ادغام و بعد از منابع فارسی قرار گیرند.

15- عناوین جدول ها و شکلها به دو زبان فارسی و انگلیسی  در متن مقاله نوشته شوند.

  16- نحوه ارائه عناوین، زیر عناوین، مثال‌ها و جداول

  - عناوین اصلی با شماره اعداد صحیح و عناوین فرعی با شماره‌های مرکب نوشته می‌شوند، برای مثال عنوان فرعی سوم به‌صورت ( 3-2-2. بررسی فرایند واجی همگونی) نوشته می‌شود.

  - عناوین به‌صورت برجسته با همان قلم بی زر فونت 13 نوشته می‌شوند ولی زیرعناوین به‌ترتیب با فونت 12 و 11 تایپ شود.

  - اولین پاراگراف زیر هر عنوان بدون تورفتگی شروع می‌شود، اما پاراگراف‌های بعدی با تورفتگی آغاز می‌شود .

  - شماره مثال‌ها داخل پرانتز قرار می‌گیرد، مانند: مثال (1) و مثال (12). اگر مثال اصلی دارای مثال‌های فرعی باشد به شکل مثال (1.الف) ارائه می‌شود. شکل‌ها با شماره و توصیف مختصری در مورد آن در زیر شکل و عنوان جدول‌ با شماره و توصیف مختصری در مورد محتوای آن در بالای جدول قرار می‌گیرند.

  - در مورد مثال‌های مربوط به سخن‌کاوی عرف مکالمه نگاری رعایت گردد، یعنی عناصر کلامی مانند: مکث، همپوشی، نوبت‌گیری، جفت‌های همجوار، آهنگ و تاکید هنگام ارائه مثال مشخص شود.

  - در مورد تکواژنگاری دقت شود مرز تکواژها، خصوصاً تکواژهای وابسته که نقش دستور ایفا می‌کنند مشخص گردد.