شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال چهاردهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 27، پاییز و زمستان 1401
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال چهاردهم، شماره اول، شماره ترتیبی 26، بهار و تایستان 1401
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 214
تعداد نویسندگان 280
تعداد مشاهده مقاله 300,417
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 145,946
نسبت مشاهده بر مقاله 1403.82
نسبت دریافت فایل بر مقاله 681.99
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,294
تعداد مقالات رد شده 1,000
درصد عدم پذیرش 77
تعداد مقالات پذیرفته شده 212
درصد پذیرش 16
تعداد پایگاه های نمایه شده 16
تعداد داوران 211

فراخوان دریافت مقاله انگلیسی

 

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

جهت‌گیری‌های علمی نشریه پژوهش­ های زبان شناسی عمدتاً نظری، توصیفی، و تحلیلی بوده و اساساٌ بر زبان فارسی و دیگر زبان­های ایرانی متمرکز است. تحقیقات باید براساس سنت‌های علمی رایج در زبان‌شناسی انجام گیرد. به عبارت دیگر، مقاله‌های ارسالی می‌بایست حداقل دارای طرح مسئله، چارچوب نظری و روش کار، تحلیل و بحث و نتیجه گیری باشد. در ضمن، رعایت عرف آکادمیک در سنت زبان‌شناسی نیز الزامی است. علاوه بر شاخه­ های تثبیت شده رشته زبانشناسی، مانند: نحو، معناشناسی، ساخت ­واژه، آواشناسی، واج­ شناسی و کاربردشناسی زبان، نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی از حوزه‌های همجوار زبان‌شناسی و میان رشته‌ای مانند: روان‌شناسی زبان، زبان‌شناسی اجتماعی، زبان‌شناسی مردم‌شناختی، تحلیل کلام، یادگیری زبان و فلسفه زبان نیز مقاله می‌پذیرد. شایان ذکر است، از آنجائیکه جهت‌گیری پژوهش‌های زبان‌شناسی اساساً نظری، توصیفی و تحلیلی است و هدف تعلیمی و آموزشی برای آن تعریف نگردیده است، از پذیرش مقاله‌هایی که اهداف تعلیمی و رویکرد روائی دارند معذور است. نهایتاٌ اینکه امکان چاپ ویژه ­نامه و مقالات مناسبتی برای نشریه پژوهش­ های زبان شناسی پیش بینی شده است.

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، مهر 1401 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال چهاردهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 27، پاییز و زمستان 1401) 

مقاله پژوهشی

بررسی پاسخ‌های آوایی گویشوران دو گونۀ تهرانی و اصفهانی به فشار زمانی

صفحه 1-24

10.22108/jrl.2023.134154.1700

رافعه خوشخو؛ بتول علی‌ نژاد؛ عادل رفیعی؛ وحید صادقی


ویژگی‌های فعل مرکب در زبان بهدینان یزد

صفحه 47-68

10.22108/jrl.2023.136007.1697

محمد دبیرمقدم؛ کتایون مزداپور؛ محمدرضا شمس‌الدین خرمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان