شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 203
تعداد نویسندگان 267
تعداد مشاهده مقاله 274,806
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 140,078
نسبت مشاهده بر مقاله 1353.72
نسبت دریافت فایل بر مقاله 690.04
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,249
تعداد مقالات رد شده 973
درصد عدم پذیرش 78
تعداد مقالات پذیرفته شده 201
درصد پذیرش 16
تعداد پایگاه های نمایه شده 16
تعداد داوران 206

فراخوان دریافت مقاله انگلیسی

 

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

جهت‌گیری‌های علمی نشریه پژوهش­ های زبان شناسی عمدتاً نظری، توصیفی، و تحلیلی بوده و اساساٌ بر زبان فارسی و دیگر زبان­های ایرانی متمرکز است. تحقیقات باید براساس سنت‌های علمی رایج در زبان‌شناسی انجام گیرد. به عبارت دیگر، مقاله‌های ارسالی می‌بایست حداقل دارای طرح مسئله، چارچوب نظری و روش کار، تحلیل و بحث و نتیجه گیری باشد. در ضمن، رعایت عرف آکادمیک در سنت زبان‌شناسی نیز الزامی است. علاوه بر شاخه­ های تثبیت شده رشته زبانشناسی، مانند: نحو، معناشناسی، ساخت ­واژه، آواشناسی، واج­ شناسی و کاربردشناسی زبان، نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی از حوزه‌های همجوار زبان‌شناسی و میان رشته‌ای مانند: روان‌شناسی زبان، زبان‌شناسی اجتماعی، زبان‌شناسی مردم‌شناختی، تحلیل کلام، یادگیری زبان و فلسفه زبان نیز مقاله می‌پذیرد. شایان ذکر است، از آنجائیکه جهت‌گیری پژوهش‌های زبان‌شناسی اساساً نظری، توصیفی و تحلیلی است و هدف تعلیمی و آموزشی برای آن تعریف نگردیده است، از پذیرش مقاله‌هایی که اهداف تعلیمی و رویکرد روائی دارند معذور است. نهایتاٌ اینکه امکان چاپ ویژه ­نامه و مقالات مناسبتی برای نشریه پژوهش­ های زبان شناسی پیش بینی شده است.

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 26، اردیبهشت 1401 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال چهاردهم، شماره اول، شماره ترتیبی 26، بهار و تایستان 1401) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان