درباره نشریه

مجله پژوهش‌های زبان‌شناسی بر اساس ابلاغیه شماره 206/11/3 مورخ 20/2/1388 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی پژوهشی و شماره استاندارد بین‌المللی 6261-2008 (نسخه‌ چاپی) و 3413-2322 (نسخه‌ الکترونیک) از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین بر اساس نامه شماره 219418/3 مورخ 26/10/1390 تا آبان ماه 1392 تمدید اعتبار شده است.

 

 

  دو فصلنامه پژوهش‌های زبان‌شناسی در راستای تخصصی شدن نشریه‌های علمی-پژوهشی کشور در سال 1387 بعنوان مجله تخصصی در حوزه زبان‌شناسی از مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان منشعب گردید. این مجله با اعضای هیأت تحریریه داخلی و بین‌المللی سعی دارد تا تحقیقات پیرامون ابعاد مختلف زبان به لحاظ عام و زبان فارسی بطور خاص را انتشار دهد. جهت‌گیری‌های علمی مجله عمدتاً نظری، توصیفی، تحلیلی و کاربردشناختی می‌باشد. تحقیقات باید اساساً براساس سنت‌های علمی رایج در زبان‌شناسی انجام گیرد. به عبارت دیگر، مقاله‌های ارسالی می‌بایست حداقل دارای طرح مسئله، چارچوب نظری و روش کار مشخصی باشد. علاوه بر این، رعایت عرف آکادمیک در سنت زبان‌شناسی نیز الزامی است.

  پژوهش‌های زبان‌شناسی از محققین و پژوهشگران گرامی دعوت می‌کند ماحصل تحقیقات علمی خود را، در حوزه‌های مختلف زبان‌شناسی و خصوصاً زبان‌شناسی فارسی، که پیشتر در نشریات دیگر بچاپ نرسیده است، جهت بررسی و چاپ برای این مجله ارسال نمایند. از نویسندگان محترم درخواست می‌شود مقاله خود را براساس شیوه‌نامه مجله تنظیم نموده و سپس ارسال نمایند، در غیر اینصورت مقاله بدون بررسی به نویسنده محترم عودت داده می‌شود. شیوه‌نامه مجله اساساً بر اساس دستورالعمل APA تنظیم شده است. خلاصه‌ای از دستور العمل مجله در قسمت شیوه‌نامه و جزئیات بیشتر آن از طریق لینک ارائه شده در صفحه مذکور قابل دسترسی می‌باشد. توجه داشته باشید ارسال مقاله تنها از طریق سامانه مجله صورت می‌گیرد: http://jrl.ui.ac.ir لذا، دریافت از طریق دیگر امکان‌پذیر نیست.

  زبان اصلی مجله به زبان فارسی می‌باشد، لذا آن دسته از نویسندگان محترمی که تسلط کافی به زبان فارسی ندارند لازم است مقاله آنها توسط یک فارسی زبان ویرایش گردد. البته، چکیده انگلیسی برای هر مقاله فارسی لازم است و از نویسندگان محترم درخواست می‌شود چکیده انگلیسی مقاله خود را توسط افراد مسلط به زبان انگلیسی اصلاح نمایند، چرا که مجله وظیفه برگردان چکیده به زبان انگلیسی را ندارد.

  پژوهش‌های زبان‌شناسی قصد دارد، با توجه به داشتن اعضای هیأت تحریریه بین المللی، به ازای ه