اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 173
تعداد پذیرش 35
تعداد عدم پذیرش 105
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 87

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 22
تعداد مشاهده مقاله 2115
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 668
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 110 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 51 روز
درصد پذیرش 20 %