اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 196
تعداد پذیرش 47
تعداد عدم پذیرش 121
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 97

مقالات منتشر شده (از سال 1403)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 6
تعداد مشاهده مقاله 1860
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 711
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 108 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 61 روز
درصد پذیرش 24 %