آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1087
تعداد پذیرش 154
تعداد عدم پذیرش 856

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 165
تعداد مشاهده مقاله 169043
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 112359
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 17 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 63 روز
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 847 روز
درصد پذیرش 14 %