اخبار و اعلانات

نتیجه ارزیابی نشریه در سال 98

بدین وسیله به اطلاع می رساند نشریه پژوهش های زبانشناسی دانشگاه اصفهان برابر اعلام دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و براساس ارزیابی و رتبه بندی جدید نشریات موفق به کسب رتبه الف (بالاترین سطح رتبه بندی ) شده است . این موفقیت را به عموم اندیشمندان گرامی تبریک عرض می کنیم.  

مطالعه بیشتر

کسب موفقیت نشریه پژوهش های زبانشناسی بعنوان «نشریه هسته» در پایگاه علوم جهان اسلام

به اطلاع می رساند دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی موفق به کسب عنوان «نشریه هسته» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شده است. این موفقیت را به عموم اندیشمندان گرامی تبریک عرض می کنیم.

مطالعه بیشتر

مشابهت یابی مقاله قبل از داوری

" تمامی مقالات ارسالی به نشریه پژوهش های زبان‌شناسی  قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد"

مطالعه بیشتر