توالی‌‌های تبادل اطّلاعات در مکالمات افراد ناآشنا (با تکیه بر تحلیل مکالمة مشارکین کردزبان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان ، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان ، ایران

چکیده

این مقاله با استفاده از مدل و چارچوب تحلیل مکالمة اسونویگ (1999) به بررسی عمده‌ترین توالی‌های زبانی در مکالمات مشارکین ناآشنا می‌پردازد. در این راستا، مکالمه‌های شش مشارک ناآشنای کُردزبان تجزیه و تحلیل شده‌اند. مشارکین مذکور، اعضای تازه وارد یک گروه کوهنوردی در شهرستان بانه هستند که قصد داشته‌اند در هنگام مکالمه، اطلاعات شخصی یا اجتماعی مخاطب خود را استخراج کنند و یا اطلاعاتی در اختیار او قرار دهند. یافته‌های این تحقیق حاکی از وجود دست کم دو نوع توالی قابل تمایز در مکالمات افراد ناآشنا است: توالی مستقیم و توالی غیر مستقیم. توالی‌های مستقیم از سه نوبت اصلی تشکیل شده‌اند: درخواست فرد آغازکنندة توالی با استفاده از پرسش مستقیم؛ پاسخ مخاطب به این پرسش و واکنش فرد آغازکنندة توالی به این پاسخ. توالی‌های‌ غیر مستقیم، از نوبت‌هایی فرعی تشکیل شده‌اند که شکافی موقت در مسیر موضوع مکالمه ایجاد کرده‌اند. این نوبت‌های فرعی -موسوم به توالی‌های جانبی- توسط مشارکین مکالمه و به منظور ارزیابی، اصلاح یا نمایش اطلاعات پیش‌زمینه‌ای مرتبط با موضوع جاری، وارد فرایند مکالمه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Information Exchange Sequences in Unacquainted Participants’ First Conversations (A Case Study of Kurdish Speakers)

نویسندگان [English]

  • Moharram Rezayati Kishekhaleh 1
  • Fateh Ahmadpanah 2
1 University of Gilan, Iran
2 University of Gilan, Iran
چکیده [English]

Following Svennevig’s (1999) model and framework in conversation analysis, this paper aims at examining the most common conversational sequences applied by unacquainted participants. To achieve this purpose, recorded conversations between six unacquainted Kurdish speakers are analyzed. The aforementioned speakers, are newcomers of a mountain climbing club in Bane County who have tried to elicit their interlocutors’ personal and social information or represent their own information while communicating. According to the results, at least two different types of conversational sequences can be recognized in these conversations: direct type and indirect type. The direct type consists of at least three turns: the first speaker’s question, the addressee’s response to this question and the first speaker’s reaction to this response. The indirect type consists of a set of temporary breaks in the conversation process. These temporary breaks -called side sequences- are provided by the participants to examine, repair or display their background knowledge about the ongoing topic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conversation
  • Unacquainted Speakers
  • direct sequences
  • indirect sequences
  • sorani kurdish
چگینی، ابراهیم (1384). فرهنگ توصیفی آموزش زبان و زبانشناسی کاربردی. تهران: رهنما.
سلمانیان، بهار؛ محمد ابراهیمی، زینب؛ روشن، بلقیس و بابامحمودی، فرهنگ (1394). خودمحوری گفتار پژشکان و نقش جنسیت در مکالمة پزشک و بیمار. جستارهای زبانی، (ش23 )، 129- 150.
شریفی، شهلا؛ پهلوان‌‌‌نژاد، محمدرضا و آزادمنش، مهناز (1391). بررسی و مقایسة عوامل دخیل در معناداری و تأثیر پاره‌گفتارهای واکنشی در گفت‌وگوهای فارسی. جستارهای زبانی، (ش9)، 85- 112.
موسوی، حمزه؛ عموزاده، محمد (1393). معرّفی الگوی مراتب نمایه‌ای سیلورستاین و تحلیل مکالمه‌هایی از زبان لری و لکی براساس آن. پژوهش‌های زبان‌شناسی، (ش10)، 77- 96.
Clark, H. H. (1998). Communal lexicons. In K. Malmkjær & J. Williams (Eds.), Context in Language Learnining and Language Understanding 63-87. Cambridge, Cambridge University Press,.
Derlega, V. J. Winstead, B. A, & Greene, K. (2008). Self-disclosure and starting a close relationship. In S. Sprecher, A. Wenzel, & J. Harvey (Eds.), The Handbook of Relationship Initiation 153-174. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
Ignatius, E & Kokkonen, M. (2007). Factors contributing to verbal self-disclosure. Nordic Psychology 59(4), 362-391.
Jefferson, G. (1972). Side sequences. In D. Sudnow(ed), Studies in Social Interaction, 294-338. New York: Free Press,.
Kellermann, K. & Lim, T. (1989). Conversational acquaintance: The flexibility of conversational behaviors: In B. Dervin, L. Grossberg, B. O’Keefe, & E. Wartella (Eds.), Rethinking Communication. Vol. 2: Paradigm exemplars 172-192. London: Sage,. 
Korobov, N. (2011). Mate-preference talk in speed-dating conversations. Research on Language and Social Interaction 44, 186-209.
Maynard, D, & Zimmerman, D. (1984). Topical talk, ritual and the social organization of relationships. Social Psychology Quarterly 47(4), 301-316.
Sacks, H. (1995). Lecturs on Conversation.V1&2. Oxford: Blackwell.
Schegloff, E. A. (2007). Sequence Organization in Interaction: A Primer in Conversation Analysis. V1. Cambridge: Cambridge University Press.
Schneider, K. P. (1988). Small Talk: Analysing Phatic Discourse. Marburg : Hitzeroth.
Stokoe, E. (2010). Have you been married, or ...? eliciting and accounting for relationship histories in speed dating encounters. Research on Languge and Social Interaction  43(3), 260-282.                       
Svennevig, J. (1999). Getting Acquainted in Conversation: A Study of Initial Interactions. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins.