مقاله پژوهشی
1. نگاهی رده‌شناختی به پی‌بست‌های ضمیری در زبان تاتی

محمد راسخ مهند

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-10

چکیده
    در این مقاله توزیع و نقش‌های مختلف پی‌بست‌های ضمیری در زبان تاتی، از ایرانی نو شمال غربی، بررسی شده است. ابتدا به صورت گذرا به سیر تاریخی این پی‌بست‌ها در فارسی باستان و فارسی میانه اشاره و نقش آنها در تاتی جنوبی بررسی شده است. جایگاه پی‌بست‌های ضمیری در فارسی باستان و میانه تا حدودی ثابت بوده است و آنها در جایگاه واکرناگل ظاهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تجزیه و تحلیل توزیعی، نقشی و معنایی گروه قیدی در زبان فارسی

جلال رحیمیان

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 11-26

چکیده
    در تحلیل مقوله‌های نحوی، ایجاد تمایز میان سه جنبه توزیعی، نقشی و معنایی امری ضروری است. این تحقیق با نگاهی منتقدانه به برخی از مهمترین توصیف‌های گذشته در باب گروه‌های قیدی، نشان داده است که بیشتر تحلیل‌های موجود در باب گروه‌های قیدی یا توصیفی ناقص و یا تصویری مخدوش از این مقوله ارائه کرده‌اند. در این تحقیق، برای نخستین بار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تحلیل مورایی کشش جبرانی واکه در گویش کردی سورانی

بتول علی‌نژاد؛ محمد صدیق زاهدی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 27-46

چکیده
    این مقاله کشش جبرانی واکه را در گویش کردی سورانی بررسی می‌کند. در نظریه مورایی، این فرایند به دلیل حذف واحدی از لایه واجی و آزاد ماندن مورای آن در لایه مورایی صورت می‌گیرد. دو نوع کشش جبرانی در این گویش تشخیص داده شده است: اول کشش جبرانی واکه ناشی از حذف همخوان و دیگری کشش جبرانی ناشی از حذف واکه. در این گویش، چهار همخوان مورایی / ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده‌شناسی

شهلا شریفی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 47-62

چکیده
    در این مقاله در پی آنیم که پس از اشاره به دسته ‌ بندی انواع راهبردهای صرفی-نحویِ ملکی ‌ سازی در زبان ‌ های دنیا که حاصل مطالعات رده ‌ شناختی هستند و تعیین متغیرهای دستوری که در این دسته ‌ بندی مد نظر قرار گرفته‌اند، راهبردهای ملکی ‌ سازی در زبان فارسی امروز را بررسی کنیم و بر اساس متغیرهای دستوری فوق‌الذکر این راهبردها را تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. ساخت وزنی و تکیه واژه در فارسی؛ پژوهشی بر اساس نظریه تکیۀ وزنی

امید طبیب‌زاده

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 63-78

چکیده
    در این مقاله در چارچوب دو نظریه وزنی بروس هیز (1981 و 1995) چگونگی ساخته شدن پایه‌ها از هجاها، و چگونگی ساخته شدن کلمات از پایه‌ها را در زبان فارسی رسمی و شمرده توصیف کرده‌ایم، و نیز وضع تکیه واژه را در این زبان مورد بحث قرار داده‌ایم. پایه‌ها و تکیۀ واژگانی فارسی را از حیث پارامترهای چهارگانه و دو ارزشی هیز (1981) به شرح زیر توصیف کرده‌ایم: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ادب و قدرت: نشانگرهای زبانی مخالفت در جلسات دفاع از پایان‌نامه

سید محمد حسینی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 79-100

چکیده
  تأثیر عامل قدرت در نظریه­های زبان­شناسی ادب همواره مورد تأکید بوده‌است، اما نحوه این تأثیر در همه بافت­ها و موقعیت­ها یکسان و ضرورتاً مطابق با پیش­بینی نظریه­ها نیست. در تحقیق حاضر، نشانگرهای زبانی ادب در جلسات دفاع از پایان­نامه کارشناسی‌ارشد به زبان فارسی هنگام بیان نظر مخالف بررسی شده است. هشت جلسه دفاع در چهار گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی آواییِ ریتم در پایه‌های واژگان، شعر و نثر فارسی رسمی

نگار بوبان

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 101-122

چکیده
    ریتم زبان‌ها به تفکیک در سه حوزه بحث و بررسی می­شود: ساخت وزنیِ ( metrical structure ) زبان، ریتم طبیعی گفتار ( speech rhythm )، و وزن شعر. در زبان فارسی رسمی، ساخت وزنی واژگان در چهار شکل پایه ( foot ) آیمبی ( iambic ) خلاصه می­شود (طبیب­زاده 1386). وزن شعر نیز در عروض جدید به تفصیل، تبیین و تشریح شده (نجفی 1386الف وب) و در زمینه ریتم گفتار فارسی رسمی نیز، ...  بیشتر