مقاله پژوهشی
1. طراحی و پیاده سازی دادگان دایفون زبان فارسی برای کاربرد زبانشناسی رایانه‌ای

سید سعید آیت

دوره 2، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-11

چکیده
  دادگان‌های گفتاری نقش مهمی را در تحقیقات و پیاده‌سازی‌های مربوط با زبان‌شناسی رایانه‌ای ایفا می‌کنند. در این مقاله، پس از مطالعه واحدهای آوایی مختلف قابل استفاده برای این منظور، مراحل تهیه یک دادگان دایفون ویژه زبان فارسی ارایه می‌شود. برای این منظور، در ابتدا پایگاه واژگانی که دایفون‌های زبان را شامل شوند، تهیه گردید. سپس نرم‌افزاری ...  بیشتر

2. خوشه‌های صامت پایانی در فارسی میانه و فارسی نو: قیاسی با سنجه محدودیت توالی رسایی

مهدی احمدی؛ محمود بی‌جن خان

دوره 2، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-35

چکیده
    در این مقاله، خوشه‌های صامت پایانی در فارسی میانه و فارسی نو از حیث میزان تبعیت از محدودیت توالی رسایی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. این قیاس در سطوح مختلف بسامدی، اعم از «گونه»‌ها، «نمونه»ها ، «تکرار در پایان هجا» و «تکرار در پایان واژه»، صورت گرفته، و برای استخراجِ بخشی از این آمارها، ناگزیر بر اساس برخی جهانی­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. ابزارهای انگیختگی در نشانه‌های زبان اشاره:بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره‌ی خانگی

علی ایزانلو؛ شهلا شریفی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 37-56

چکیده
  در خصوص رابطه­ی میان صورت و معنی نشانه­ها، بر اساس دیدگاه غالب و پذیرفته شده در محافل زبان­شناسی، این رابطه عموماً قراردادی و اختیاری است. در پژوهش حاضر، با استفاده از ابزارهای انگیختگی، نشانه­های یک زبان اشاره­ی خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. داده­های تحقیق در طول دو سال از طریق مصاحبه­ با فرد اشاره­گر گردآوری شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. پوچ‌واژه در زبان فارسی

علی درزی؛ شجاع تفکر رضایی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-73

چکیده
    در این مقاله به بررسی وجود یا نبودِ پوچ­واژه (expletive) در زبان فارسی می­پردازیم. طبق نظر ریتسی(1982 و 1986) در زبان­های ضمیرانداز از آنجا که ضمیر ناملفوظ ارجاعی وجود دارد، ضمیر ناملفوظ پوچ­واژه (expletive pro) نیز موجود است؛ بدین مفهوم که زبان­های ضمیرانداز پوچ­واژۀ فاقد جوهر آوایی نیز دارند. این در حالی است که کریمی(2005) با توجّه به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. واژه‌بست‌های فارسی در کنار فعل

محمد راسخ مهند

دوره 2، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 75-85

چکیده
    واژه­ بست­های ضمیری فارسی در جایگاه­های متفاوتی ظاهر می­شوند. در این مقاله به بررسی نقش آنها در کنار فعل پرداخته­ایم و نشان داده می شود که آنها در کنار فعل دو نقش متفاوت دارند. واژه­بست­های فارسی در برخی ساخت­ها، که به افعال مرکب پی­بستی مشهورند، مانند خوابم می­آید، ماتش برد و نظایر آن،که حضور اجباری دارند، به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. فرایندهای واژه‌‌‌سازی زبان فارسی و استقلال صرف و نحو

علاءالدین طباطبایی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 87-99

چکیده
    یکی از مسائلی که در چهار دهه گذشته در میان زبان‌شناسان گشتاری‌ ـ زایشی محل بحث بوده است، رابطه میان صرف و نحو است. پرسشی که هم اکنون در این حوزه مطرح است، این است: آیا ساخت واژه دستگاه مستقلی است یا می‌توان آن را زیرمجموعه‌ای از نحو به شمار آورد؟ در این مقاله کوشیده‌ایم با توجه به فرایندهای واژه‌سازی زبان فارسی نشان دهیم که پذیرش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. مسأله سادگی در نحو صوری

ضیا موحد؛ نادر جهانگیری؛ سعید فکری

دوره 2، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-119

چکیده
    میل به سادگی در توصیف نظام، یکی از مفاهیم پایه در فلسفه علم و روش ­ های علمی است. زبان‌شناسی زایا نیز، برای رسیدن به کار آمدی مؤثرتر می‌کوشد تا اسباب نظری خود را به حداکثر سادگی برساند. در این مقاله، برای تحلیل سادگی دو نگرش چیره راجع به زبان با یکدیگر مقایسه شده اند که در هر دو آن‌ها میل به سادگی الزامی روش‌شناختی است. اولی نظریۀ ...  بیشتر